Η Alpha Bank και η Visa προχωρούν σε συνεργασία για τη διάθεση του Ecolytiq, μίας λύσης που βοηθά τους καταναλωτές να ενημερώνονται για το ανθρακικό αποτύπωμα των συναλλαγών τους και να υιοθετούν περισσότερο βιώσιμες συμπεριφορές.

Η Visa συμπράττει με την ecolytiq, της οποίας η Sustainability-as-a-Service λύση αναλύει σε πραγματικό χρόνο δεδομένα πληρωμών και ενημερώνει τους καταναλωτές για το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των συναλλαγών τους μέσω ξεχωριστών υπολογισμών (π.χ. CO2). Επίσης παρέχει στους καταναλωτές συμβουλές για έναν βιώσιμο τρόπο ζωής, ενώ τους προσφέρει τη δυνατότητα να αντισταθμίσουν το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα.

Με την ολοκλήρωση της τεχνικής υλοποίησης, οι πληροφορίες θα εμφανίζονται δίπλα σε κάθε συναλλαγή μέσω των υπηρεσιών myAlpha Web και myAlpha Mobile.

Ο Παναγιώτης Διβριώτης, Επικεφαλής των Διευθύνσεων Καρτών & Χρηματοδοτήσεων Ιδιωτών της Alpha Bank, δήλωσε: «Η Alpha Bank είναι η πρώτη ελληνική Τράπεζα που υπέγραψε τη σχετική σύμβαση με τη Visa, με την οποία ξεκινάμε ένα ταξίδι για να μεταμορφώσουμε τον τρόπο με τον οποίο οι τραπεζικές συναλλαγές αλληλεπιδρούν με το περιβάλλον, διασφαλίζοντας ότι κάθε συναλλαγή θα συμβάλλει θετικά σε μία πιο βιώσιμη οικονομία».