Το ΑΙΤ ξεκινά συνεργασία με το Schoolwave, η οποία μεταξύ άλλων περιλαμβάνει την προσφορά μίας πλήρους υποτροφίας σπουδών ύψους 26.100 ευρώ, για τα μέλη των συγκροτημάτων, τους εθελοντές και τους θεατές του Schoolwave 2011, για το “Bachelor in Computer Engineering”. Το πρόγραμμα θα προσφέρεται σε συνεργασία με το κρατικό πανεπιστήμιο Aalborg της Δανίας.