Το πρόγραμμα «Alpha Global Medical Care» προσφέρει ένα πλαίσιο ολοκληρωμένης προστασίας 360ο και έχει ως βασικό χαρακτηριστικό του την ευελιξία, καθώς «χτίζεται» εξατομικευμένα για κάθε πελάτη, σύμφωνα με τις ανάγκες και την οικονομική του δυνατότητα. Μέσω του προγράμματος αυτού, οι ασφαλισμένοι απολαμβάνουν υπηρεσίες υψηλού επιπέδου, σε συνεργασία με ένα ευρύ δίκτυο παρόχων υγείας στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Οι υπηρεσίες αυτές περιλαμβάνουν κάλυψη του ασφαλισμένου σε κάθε στάδιο της νοσηλείας σχετικά με δαπάνες πρόληψης, δαπάνες που σχετίζονται με τη νοσηλεία, καθώς και δαπάνες αποκατάστασης και βοήθειας στην καθημερινότητα μετά από κάποιο σοβαρό ατύχημα.