Πιστοποίηση επαγγελματιών στον χώρο της υγείας & ασφάλειας στην εργασία
Η 3Μ και η TUV Hellas (TUV Nord) ενώνουν την τεχνογνωσία και την εμπειρία τους, αναπτύσσοντας για πρώτη φορά συνεργασία εκπαίδευσης και πιστοποίησης επαγγελματιών στον χώρο της Υγείας και της Ασφάλειας στην εργασία.

Οι Τεχνικοί Ασφαλείας και οι υπεύθυνοι για θέματα Υγείας και Ασφάλειας στην εργασία εν γένει, έχουν πλέον τη δυνατότητα να αναβαθμίσουν τις γνώσεις τους, αλλά και το επαγγελματικό τους προφίλ, λαμβάνοντας μέρος στο πρόγραμμα εκπαίδευσης και πιστοποίησης «3Μ Science of Safety Expert». Στο τέλος αυτής της επιμόρφωσης η TUV Hellas (TUV Nord) πιστοποιεί τις αποκτηθείσες γνώσεις του εκάστοτε συμμμετέχοντα και αποδίδει το σχετικό πιστοποιητικό επαγγελματικών γνώσεων.