Αφορά στη δημιουργία της "Κοινωνικής Μετοχής" από το Κέντρο Υποδοχής Αστέγων

Κάθε μετοχή έχει αξία 500 ευρώ και εκδόθηκαν συνολικά 3000 μετοχές. Το έργο εντάσσεται στο κοινωνικό έργο του Δήμου Αθηναίων που έχει αναπτυχθεί ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια υπό τον πρόεδρο του ιδρύματος αστέγων Λευτέρη Σκιαδά. Η 2020 ανέλαβε το δημιουργικό και τις παραγωγές για την κοινωνική μετοχή και τα συνοδευτικά έντυπα που στόχο έχουν τη μεγαλύτερη δυνατή ευαισθητοποίηση των Αθηναίων για να συμβάλλουν στην ανέγερση του πρώτου κοινωνικού ξενοδοχείου που θα φιλοξενεί άστεγους.