Σε συνεργασία με το European Foundation Centre

Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, από 5 έως 6 Ιουλίου και θα αποτελέσει σημείο συνάντησης σημαντικών Ευρωπαϊκών και Αμερικανικών ιδρυμάτων και Ελλήνων και ξένων ειδικών που θα συζητήσουν για τις συνεχώς μεταβαλλόμενες προκλήσεις στην Ευρώπη της κρίσης καθώς και για τις προοπτικές αντιμετώπισης. Μεταξύ άλλων, οι συμμετέχοντες θα εξετάσουν τα χαρακτηριστικά των κοινωνικών επιπτώσεων και θα οριοθετήσουν τη σχέση συνεργασίας των ιδρυμάτων με το κράτος και των δημόσιων φορέων με τον ιδιωτικό τομέα με στόχο την αποτελεσματική αντιμετώπιση της κρίσης.

SONY MOBILE COMMUNICATIONS
Στα πλαίσια της κοινής στρατηγικής τους και με στόχο τη μεγαλύτερη και αμεσότερη συνεργασία,  η Sony Mobile Communications θα συστεγάζεται με τη Sony στο Μαρούσι.