Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε το συνέδριο του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας με τίτλο «H Τεχνολογία λύση για την Ανάπτυξη», το οποίο αποτέλεσε την κορύφωση των εργασιών της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Ψηφιακών Δεξιοτήτων 2012, «e-Skills Week 2012» στην Ελλάδα. Στο συνέδριο συμμετείχαν εκπρόσωποι παραγωγικών κλάδων της οικονομίας, μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας, κυβερνητικοί αξιωματούχοι, καθώς και στελέχη της βιομηχανίας του κλάδου ψηφιακής τεχνολογίας. Οι συμμετέχοντες κατέθεσαν τις απόψεις και την εμπειρία τους σχετικά με το ρόλο και τις δυνατότητες της τεχνολογίας στην αναπτυξιακή προοπτική της χώρας, θέτοντας τις βάσεις για έναν γόνιμο διάλογο στις θεματικές ενότητες «Η Γνώση είναι Ψηφιακή» και «Η Τεχνολογία, λύση για την Ανάπτυξη».