Από το CSR Hellas

Το συνέδριο διοργάνωσε το CSR Hellas (Ελληνικό Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη), καλώντας τις ελληνικές επιχειρήσεις να ανταποκριθούν στις σημαντικές δεσμεύσεις της Ευρωπαϊκής Διακήρυξης για την ΕΚΕ (Enterprise 2020 Manifesto), με στόχο τη δημιουργία μιας πιο δίκαιης και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνίας. Οι συζητήσεις κινήθηκαν γύρω από 4 άξονες, οι οποίοι αποτελούν βασικές προτεραιότητες του Enterprise 2020 Manifesto: Ηγεσία και Επιχειρηματική Ηθική, Διαφάνεια και Ανθρώπινα Δικαιώματα, Καινοτομία, Αειφορία και Βιώσιμη Ανάπτυξη, Απασχολησιμότητα, Δεξιότητες και Προσόντα. Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, πραγματοποιήθηκε και η βράβευση των νικητήριων ομάδων του 2ου Φοιτητικού Διαγωνισμού για την ΕΚΕ «Νίκος Αναλυτής».