Στο πλαίσιο του έργου «Hidden Innovation»

Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στις 17 Μαΐου στο ξενοδοχείο Grand Serai στο πλαίσιο του έργου “Hidden Innovation Initiatives for SMEs”, του οποίου ηγείται η Περιφέρεια Ηπείρου με εταίρους από τη Γαλλία, την Ισπανία, την Ιταλία και την Πορτογαλία.

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος MED και συγχρηματοδοτείται κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο και κατά 25% από εθνικούς πόρους. Στόχος είναι η δημιουργία ενός διακρατικού δικτύου συνεργασίας, η πληροφόρηση των επιχειρηματιών για νέες ιδέες και εργαλεία καθώς και για καινοτόμες μεθόδους οργάνωσης των επιχειρήσεών τους, ενώ ανοίγει νέους δρόμους για την προώθηση των προϊόντων τους.