Στρατηγικές και ενέργειες για την απόκτηση και διατήρηση πιστού κοινού

Στο συνέδριο θα αναλυθούν τα διαφορετικά στάδια του Βrand Αdvocacy: Οι στρατηγικές και ο σχεδιασμός που έχει ως στόχο την κινητοποίηση των καταναλωτών, οι ενέργειες που κάνουν τα brands για να διατηρήσουν τους ήδη υπάρχοντες advocates και για να αποκτήσουν νέους και, τέλος, η μέτρηση και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του Brand Advocacy. Παράλληλα θα εξεταστεί ο ρόλος των σύγχρονων μέσων, ως καναλιών διάδοσης του word of mouth και η σημασία του Experiential Marketing. Στους keynote speakers συμπεριλαμβάνονται ο Julian Erben, Strategic Planner της Proximity BBDO Γερμανίας, o οποίος θα μιλήσει για το κομμάτι της στρατηγικής και η Silvia Zohm, Creative Director της COSMO, επίσης από τη Γερμανία, η οποία θα μιλήσει για το στάδιο της υλοποίησης, παρουσιάζοντας το case study της αυτοκινητοβιομηχανίας Mazda.