Ενισχύει με 100 εκατ. ευρώ το Ταμείο Ερευνών της

Η ΑΧΑ είχε διαθέσει αρχικά επιπλέον 100 εκατ. ευρώ στο Ταμείο κατά την ίδρυσή του, το 2007. Από τότε έχουν επωφεληθεί 367 έργα με επικεφαλής ερευνητές 49 εθνικοτήτων που εργάζονται σε περισσότερα από 150 πανεπιστήμια σε 27 χώρες στην Ευρώπη, την Ασία και την Αμερική. Η κίνηση αυτή θα επιτρέψει στο Ταμείο Ερευνών να εξακολουθήσει να υποστηρίζει ερευνητές σε τομείς που σχετίζονται με τους περιβαλλοντικούς και κοινωνικοοικονομικούς κινδύνους και τους κινδύνους  Ζωής  και να προωθεί τη διάδοση των ανακαλύψεών τους.