Έως τον Σεπτέμβριο 2014, σε 13 επιπλέον Δήμους της Αττικής

Η έναρξη του προγράμματος είχε γίνει τον Νοέμβριο του 2013, με σκοπό, μέσα από μια σειρά διαδραστικών και ανοιχτών εκδηλώσεων, τη διάδοση του μηνύματος του ΚΠΙΣΝ για ανοιχτή πρόσβαση όλων των πολιτών στην τέχνη, την παιδεία και τον περιβαλλοντικό πολιτισμό. Το διάστημα από τον Νοέμβριο 2013 έως και τον Φεβρουάριο 2014, το «Ταξίδι προς το ΚΠΙΣΝ» επισκέφθηκε 5 Δήμους, πραγματοποίησε συνολικά 21 εκδηλώσεις που περιείχαν παραστάσεις της «Όπερας της βαλίτσας» της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, αναγνώσεις βιβλίων από 31 δημοφιλείς καλλιτέχνες, κινηματογραφικά εργαστήρια, δράσεις ευαισθητοποίησης για τους χώρους πρασίνου, καθώς και αγώνες ρητορικής. Το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων θα αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΚΠΙΣΝ.