Με επιτυχία συνεχίζεται το Πρόγραμμα Ανακύκλωσης Συσκευών & Αξεσουάρ της Vodafone που υλοποιείται από το 2008 σε συνεργασία με το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων (ΣΕΠ). Σε ολόκληρη την Ελλάδα τα 13 χρόνια υλοποίησης του περιβαλλοντικού προγράμματος, έχουν συλλεγεί από τους Προσκόπους και παραδοθεί στη Vodafone περισσότερες από 68.000 συσκευές και αξεσουάρ, συμβάλλοντάς στη δημιουργία ενός πιο βιώσιμου κόσμου.

Στόχος του Προγράμματος είναι να συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος μέσα από τη διαδικασία ανακύκλωσης συσκευών, αξεσουάρ κινητής και σταθερής τηλεφωνίας. Για τον λόγο αυτό έχουν μοιραστεί ειδικοί κάδοι ανακύκλωσης Vodafone στα 350 Προσκοπικά Συστήματα που δραστηριοποιούνται σε όλη την Ελλάδα και κάθε χρόνο το υλικό αυτό ανανεώνεται όπου και όποτε υπάρχει ανάγκη.