Απονομή Σήματος Ισότητας σε εταιρείες και επιμόρφωση στελεχών

Συνεχίζεται η υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα Share για την επιμόρφωση στελεχών σε θέματα συμφιλίωσης επαγγελματικής/ιδιωτικής ζωής και την απονομή Σήματος Ισότητας στις επιχειρήσεις. Το πρόγραμμα υλοποιεί και συντονίζει η Γενική Γραμματεία Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων (ΓΓΟΠΙΦ) με συγχρηματοδότηση του Προγράμματος Rec της ΕΕ με εταίρους το ΚΕΘΙ και το Women on Top. Επίσης, εξασφαλίζεται δωρεάν επιμόρφωση ενός έως τριών στελεχών σε θέματα ισότητας των φύλων στο εταιρικό περιβάλλον. Με την ολοκλήρωση της επιμόρφωσης, οι επιχειρήσεις μπορούν να υλοποιήσουν αντίστοιχες δράσεις και να αξιολογηθούν βάσει αυτών.