Οι τιμές αυτές, οι οποίες είναι κανονικές τιμές πώλησης -και όχι ολιγοήμερες προσφορές-  μειώνονται σταθερά στα επίπεδα του 2008 και αφορούν πλέον συνολικά σε 600 σηματοδοτημένα βασικά προϊόντα.