Το Νοέμβριο, από την 3ΕΚ

Η συνδιοργάνωση των δύο αλληλοσυμπληρούμενων εκθέσεων μειώνει το κόστος συμμετοχής και προσελκύει περισσότερους επισκέπτες και προμηθευτές. Παράλληλα, στα πλαίσια της Syskevasia 2014, θα προβληθεί για πρώτη φορά σε ειδικό χώρο ο τομέας της Τεχνολογίας, Διαλογής, Τυποποίησης, Επεξεργασίας και Συντήρησης Αγροτικών Προϊόντων, Τροφίμων και Ποτών ως ειδική θεματική ενότητα με τον τίτλο «Fooddrinkstech».