Το πρόγραμμα βασίζεται στο μνημόνιο συνεργασίας με την αεροπορική εταιρεία και είναι προϋπολογισμού 660.111 ευρώ, εκ των οποίων τα 332.000 ευρώ θα καλυφθούν από τον ΕΟΤ και τα υπόλοιπα από την Olympic Air. Οι ενέργειες συνδυάζουν outdoor και internet, όπως π.χ. το Yahoo. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η έμφαση θα δοθεί στο outdoor, όπου το κονδύλι αναμένεται να ξεπεράσει τα 500.000 ευρώ.