Ο στόχος της πρώτης συνάντησης ήταν η εφαρμογή του Κώδικα Δεοντολογίας που αναπτύχθηκε πρακτικά μέσω ομάδων που ανέλυσαν με διαδραστικό τρόπο 15 ρεαλιστικά σενάρια με ηθικά διλήμματα  που προκύπτουν στο executive και life coaching και εμπίπτουν στον Κώδικα. Ο στόχος της δεύτερης συνάντησης ήταν η σωστή και επιτυχής εφαρμογή του coaching και του mentoring στον επαγγελματικό τομέα με την ανάλυση case studies από τη City Bank, τη Eurobank και την S&B Βιομηχανικά Μεταλλεύματα.