Πρωτοβουλία του ομίλου Quest για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας

Η ενημέρωση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο συμβουλευτικής υποστήριξης που παρέχεται στις startups μέσω του προγράμματος και εντάσσεται στις συνεργασίες που έχει αναπτύξει η PfB με θεσμικούς φορείς, πανεπιστήμια και ιδιωτικές πρωτοβουλίες για τη στήριξη νεοφυών επιχειρήσεων. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχαν τα στοιχεία διεθνών μελετών που παρουσίασε ο Πάνος Μπαλτάς, σύμφωνα με τα οποία εταιρείες που υιοθέτησαν σύγχρονα συστήματα διοίκησης από το πρώιμο στάδιο και ιδιαίτερα συστήματα διοίκησης ανθρωπίνων πόρων κατάφεραν να εξασφαλίσουν ταχύτερη ανάπτυξη μεσοπρόθεσμα. Σε βάθος 5ετίας, αναπτύχθηκαν ως και τρεις φορές περισσότερο από τις υπόλοιπες νεοφυείς επιχειρήσεις. Στις συναντήσεις συζητήθηκαν επίσης οι ιδιαίτερες ανάγκες και προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι νέοι επιχειρηματίες στη διαχείριση των ομάδων τους, καθώς και οι τρόποι επίλυσης ενδεχόμενων προβλημάτων.