Δέσμευση του Συλλόγου να παρουσιάσει συγκεκριμένη τοποθέτηση

Όπως αναφέρει σε σχετική του ανακοίνωση ο ΣΕΔΕΑ, ο διάλογος που έγινε ήταν ανοικτός και ειλικρινής και κινήθηκε σε τρεις βασικούς άξονες: Το νομοθετικό πλαίσιο, την προάσπιση της πληροφόρησης της κοινής γνώμης και την προάσπιση των ερευνητικών εργαλείων ως εργαλεία γνώσης και κοινωνικού διαλόγου. Επί των ανωτέρω, ο ΣΕΔΕΑ δεσμεύτηκε ότι θα εκφράσει συγκροτημένη και εμπεριστατωμένη άποψη με στόχο τη διασφάλιση των αρχών της επιστήμης, της διαφάνειας και της επιχειρηματικότητας στο πλαίσιο της ελεύθερης αγοράς.