Με αφορμή τη συμμετοχή της Ελλάδας στην Έκθεση Εισαγωγικού Εμπορίου της Κίνας
Ο Οργανισμός Enterprise Greece, εκπροσωπούμενος από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο Ηλία Αθανασίου, υποδέχθηκε αντιπροσωπεία του Εμπορικού Επιμελητηρίου της Σαγκάης (China Council for the Promotion of International Trade - CCPIT), επικεφαλής της οποίας ήταν ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Yang Jianrong, ενώ συμμετείχαν εννέα ακόμα επιχειρηματίες και εκπρόσωποι του Επιμελητηρίου.

Στη συνάντηση παρουσιάστηκαν από πλευράς του CCPIT τα πλεονεκτήματα της συμμετοχής της Ελλάδας στη Διεθνή Έκθεση Εισαγωγικού Εμπορίου της Κίνας, που θα διεξαχθεί στη Σαγκάη από τις 5 έως τις 10 Νοεμβρίου 2018. Σκοπός της έκθεσης είναι να ενισχύσει τους διαύλους επικοινωνίας και διεθνούς συνεργασίας, στο πλαίσιο της οποίας δίνεται ιδιαίτερη έμφαση και στο άνοιγμα προς την Ευρώπη και προς την Ελλάδα, καθώς και να δώσει την ευκαιρία για περαιτέρω ανάπτυξη της δυναμικής που διαθέτει η Κίνα στον τομέα του εμπορίου. Η ελληνική συμμετοχή, που διοργανώνεται από τον οργανισμό Enterprise Greece, στον χώρο τόσο των Εθνικών όσο και των Κλαδικών Περιπτέρων, στοχεύει στην ενίσχυση της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων και στην αύξηση των ελληνικών εξαγωγών.