Σε θέματα δικτύων
Με στόχο την ομαλή ανάπτυξη δικτύων και υποδομών με διαφορετικά χαρακτηριστικά για την παροχή σύγχρονων και αξιόπιστων υπηρεσιών προς τους καταναλωτές, η Εταιρεία Διανομής Αερίου Αττικής και ο όμιλος ΟΤΕ διοργάνωσαν ημερίδα ενημέρωσης και ανταλλαγής τεχνογνωσίας στις εγκαταστάσεις της OTE Academy.

Στελέχη της ΕΔΑ Αττικής είχαν την ευκαιρία να ενημερώσουν αναλυτικά στελέχη και αναδόχους έργων κατασκευών του ομίλου ΟΤΕ για τον τρόπο κατασκευής και λειτουργίας του δικτύου διανομής φυσικού αερίου και τις πρακτικές ασφάλειας κατά την εκτέλεση τεχνικών έργων πλησίον αυτών. Επιπλέον, αντάλλαξαν απόψεις και προτάσεις για τον καλύτερο συντονισμό και την συνεργασία μεταξύ των δύο εταιρειών, καθώς ο όμιλος ΟΤΕ αναπτύσσει εντατικά το δίκτυο οπτικών ινών του στο λεκανοπέδιο της Αττικής, όπου το δίκτυο φυσικού αερίου εκτείνεται ήδη σε μήκος περίπου 3.400 χλμ. Η ΕΔΑ Αττικής πραγματοποιεί αντίστοιχες πρωτοβουλίες ενημέρωσης με όλους τους φορείς διαχείρισης δικτύων και υποδομών που δραστηριοποιούνται στο Λεκανοπέδιο, φιλοδοξώντας να διαμορφώσει ένα ισχυρό δίκτυο συνεργασίας.