Για την πορεία και τις επενδύσεις της εταιρείας

Αντικείμενο της συνάντησης ήταν η ενημέρωση του Πρωθυπουργού για την πορεία και τον μετασχηματισμό του ΟΤΕ, καθώς και για τις εξελίξεις στον τομέα των τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα. Ειδική αναφορά έγινε στα μελλοντικά επενδυτικά σχέδια του ΟΤΕ, ύψους 1,2 δισ. ευρώ, και τη συμβολή του στην ανάπτυξη των τηλεπικοινωνιακών υποδομών της χώρας. Μετά τη λήξη της συνάντησης, ο Πρωθυπουργός δήλωσε μεταξύ άλλων: «Οι επενδύσεις που ο ΟΤΕ προγραμματίζει για τα επόμενα 4 χρόνια στην Ελλάδα αποτελούν ψήφο εμπιστοσύνης στην ελληνική οικονομία».