Από τον Οργανισμό Λιμένος Ηγουμενίτσας

 Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 71.125 ευρώ και ως χρόνος κατάθεσης και αποσφράγισης των προσφορών έχει ορισθεί η 22 Ιουλίου.