Το Συμβούλιο Ελέγχου Επικοινωνίας ανακοινώνει τη συνέχιση των συνεδριάσεων των επιτροπών του, οι οποίες πραγματοποιούνται πλέον με τηλεδιάσκεψη και όχι με φυσική παρουσία.

«Πιο έντονη από ποτέ η ανάγκη για υπεύθυνη επικοινωνία», επισημαίνει το ΣΕΕ.

Το Συμβούλιο Ελέγχου Επικοινωνίας ανακοινώνει τη συνέχιση των συνεδριάσεων των επιτροπών του, οι οποίες πραγματοποιούνται πλέον με τηλεδιάσκεψη και όχι με φυσική παρουσία. «Με ευελιξία ως προς τα πρακτικά αλλά με σταθερή προσήλωση στις αρχές του συστήματος, το ΣΕΕ παραμένει στη διάθεση της διαφημιστικής αγοράς και των καταναλωτών», αναφέρει το Συμβούλιο, υπογραμμίζοντας ότι η ανάγκη για υπεύθυνη επικοινωνία και τήρηση της δεοντολογίας παραμένει, ίσως και περισσότερο έντονη στην εποχή που διανύουμε.