Με αφορμή σχετικό διαγωνισμό του Πανεπιστημίου

Με επιστολή της προς τον Πρύτανη του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, η ΕΔΕΕ και συγκεκριμένα ο τομέας Branding & Design, επισημαίνει αδυναμίες που εντοπίζει σε προκήρυξη διαγωνισμού του Πανεπιστημίου για έργο branding.

Το ΕΛΜΕΠΑ έχει προχωρήσει σε πρόσκληση ενδιαφέροντος για το λογότυπο, τα βασικά χρώματα και το σήμα «Εμπορικού τύπου» του ιδρύματος, με γενική πρόσκληση σε «εικαστικούς καλλιτέχνες και σε όσους έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν πρόταση σύμφωνα με τους όρους του διαγωνισμού».

Σύμφωνα με την ΕΔΕΕ, η πρόσκληση αυτή περιορίζει τις επιλογές της αναθέτουσας αρχής και ενδέχεται να δημιουργήσει προβλήματα εφαρμογών, διάρκειας και επικοινωνιακής αποτελεσματικότητας, «καθώς το ζητούμενο αποτελεί αποτέλεσμα σοβαρής μελέτης σχεδιασμού και εφαρμογών, εξειδικευμένων επαγγελματιών με εμπειρία σε έργα ανάλογου μεγέθους».

Παράλληλα, η ΕΔΕΕ θεωρεί προβληματική την περιληπτική αναφορά του ζητουμένου στην πρόσκληση: «Χωρίς ένα brief σε βάθος, το οποίο θα περιλαμβάνει τους στόχους και τις ανάγκες του ιδρύματος όπως μεταφράζονται σε κριτήρια αξιολόγησης, τα έργα που θα λάβετε δεν θα εκκινούν από τις δικές σας ανάγκες, αλλά από την προσωπική αντίληψη του κάθε υποψήφιου, με αποτέλεσμα να καταλήξετε με στρατηγικά και αισθητικά ανόμοιες προτάσεις που δεν θα μπορείτε να αξιολογήσετε».

Τέλος, η ΕΔΕΕ επισημαίνει ότι η ψηφοφορία από ευρύτερες ομάδες είναι προβληματική προσέγγιση, καθώς τα σήματα δεν είναι καλλιτεχνικά έργα, αλλά σύνθετα έργα επικοινωνίας, τα οποία πρέπει να διαρκούν στον χρόνο. Η άποψη του ευρύτερου κοινού κινείται στον άξονα «μου αρέσει – δεν μου αρέσει» και δεν βρίσκεται ποτέ μπροστά από τα πράγματα, αισθητικά και κυρίως στρατηγικά.

Η επιστολή καταλήγει διατυπώνοντας την πρόθεση του Τομέα branding & design να βοηθήσει το ΕΛΜΕΠΑ με την παροχή συμβουλών, τεχνογνωσίας και υποστήριξης ώστε να καταλήξει σε ένα σήμα που θα εξυπηρετεί τους στόχους που έχουν τεθεί. Ο τομέας branding & design της ΕΔΕΕ αποτελείται από εξειδικευμένες εταιρείες με μεγάλη και αποδεδειγμένη εμπειρία στον χώρο της οπτικής επικοινωνίας.

Οι παραπάνω επισημάνσεις γίνονται από τον Τομέα με συμβουλευτική διάθεση, λόγω της εμπειρίας, της θεσμικής του θέσης και της προσπάθειας εκπαίδευσης της ελληνικής κοινωνίας σε θέματα branding και οπτικής ταυτότητας.