Για μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Στο πλαίσιο της πράξης αυτής η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση, η ΕΣΕΕ θα διαθέσει δωρεάν σε μικρομεσαίες εμπορικές επιχειρήσεις εξειδικευμένους συμβούλους, που θα επισκεφθούν το χώρο της επιχείρησης και θα προτείνουν δράσεις σχετικές με ΕΚΕ και Πράσινη Επιχειρηματικότητα. Σε πρώτη φάση, η πράξη αφορά σε επιχειρήσεις των οποίων η έδρα είναι σε Πειραιά, Ιωάννινα και Έδεσσα και οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν σχετικές αιτήσεις στην ΕΣΕΕ.

Μετά το τέλος της συμβουλευτικής υποστήριξης, έχει προβλεφθεί η λειτουργία «ανταποδοτικού σχήματος» που συνιστάται στην αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και στην απόδοση χρηματικών βραβείων στις επιχειρήσεις που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα. Περισσότερες πληροφορίες στο www.esee.gr.