Αντικείμενο του έργου είναι η ανεύρεση πρωτοποριακών «ιχνηλατών» για τον ορισμό συστημάτων ως «Ελεύθερης Βοσκής». Οι δείκτες αυτοί θα είναι ποσοτικοί, βασισμένοι σε βιοχημικές παραμέτρους στο αίμα και στο κρέας πουλερικών.

Στόχοι της έρευνας είναι η ανάπτυξη μεθόδων, μηχανισμών και εργαλείων εξακρίβωσης της γνησιότητας της εκτροφής ελευθέρας βοσκής κοτόπουλων και προστασίας των καταναλωτών από απάτη ή νοθεία σε τρόφιμα υψηλής προστιθέμενης αξίας, καθώς επίσης και η δημιουργία μιας καινοτόμου διατροφικής μεθόδου εκτροφής κοτόπουλου.

Την Τρίτη 24 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκε συνάντηση εργασίας στα κεντρικά γραφεία στις εγκαταστάσεις της Πίνδος στο Ροδοτόπι Ιωαννίνων, όπου οι ερευνητικές ομάδες παρουσίασαν τα νέα επιστημονικά αποτελέσματα με την ολοκλήρωση του πρώτου έτους υλοποίησης του έργου.