Με τη συμμετοχή της ΔΕΠΑ Εμπορίας ιδρύεται στην Ελλάδα Ενεργειακό Κέντρο Ικανοτήτων, με στόχο να στηρίξει την έρευνα, την καινοτομία και την τεχνική επάρκεια στις επιχειρήσεις του κλάδου της ενέργειας. Το Ενεργειακό Κέντρο Ικανοτήτων θα συμβάλλει στη δημιουργία νέων προϊόντων και στην κατάρτιση στελεχών σε τομείς, όπως παραγωγή, εξοικονόμηση και αποθήκευση ενέργειας, απολιγνιτοποίηση, ΑΠΕ και δίκτυα μεταφοράς και διανομής υγρών καυσίμων.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΠΑ Εμπορίας, Κωνσταντίνος Ξιφαράς, δήλωσε: «Η εξασφάλιση καθαρής και οικονομικής ενέργειας είναι το μεγάλο στοίχημα της εποχής μας».