Για την μετατροπή του Ηρακλείου Κρήτης σε «Smart City»

Η μία από τις δύο συνολικά ευρωπαϊκές πόλεις που συμμετέχουν στο έργο είναι το Ηράκλειο της Κρήτης, όπου η Cyta διαθέτει ένα από τα πιο εκτεταμένα ιδιόκτητα οπτικά δίκτυα. Στο ερευνητικό έργο εμπλέκονται 12 εταιρείες και φορείς από 6 χώρες, με στόχο την ανάπτυξη τεχνολογιών που θα φέρουν τους πολίτες ένα βήμα πιο κοντά στο μέλλον και στην έννοια των έξυπνων πόλεων.