Παρουσίασε τα νέα της προϊόντα και τις λύσεις που προσφέρει

Στο πλαίσιο της Agrotica παρουσιάστηκαν δύο νέα προϊόντα, το νέο ζιζανιοκτόνο σιτηρών Pacifica Plus και το νηματοδωκτόνο Velum Prime. Μεγάλο ενδιαφέρον υπήρξε για την πρωτοβουλία της εταιρείας σχετικά με την πιστοποίηση «Certified Sustainable Fibermax», που στηρίζει την παραγωγή ποιοτικού ελληνικού βαμβακιού με βιώσιμες γεωργικές πρακτικές. Τέλος, οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τις ολοκληρωμένες λύσεις φυτοπροστασίας της Bayer, εξειδικευμένες ανά καλλιέργεια.