Πέντε εταιρείες ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του Ελληνοβρετανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, για την παροχή pro bono υπηρεσιών. Συγκεκριμένα, ενδιαφέρον έδειξαν οι εταιρείες FS TV & Cine Productions, ΕΥ ΖΗΝ, OneTeam, MsComm και Χρωματιστές Μέρες, οι οποίες θα υποβάλουν προτάσεις αναφορικά με το «Σπίτι των Ελλήνων» που θα δημιουργηθεί στο Λονδίνο κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών. Ο διαγωνισμός δεν προβλέπει αμοιβή για αυτούς των οποίων οι προτάσεις θα προκριθούν, πέραν των ευλόγων εξόδων τους.