Σχεδιασμός, ανάπτυξη και υποστήριξη δράσεων «ανοιχτότητας»

Στόχος είναι η υλοποίηση δράσεων ανοιχτότητας, όπως η ενίσχυση της έρευνας και εφαρμογής ανοιχτών ψηφιακών τεχνολογιών που μπορούν να υποστηρίξουν τη δημιουργία, προώθηση και επαναχρησιμοποίηση ανοιχτών δεδομένων, περιεχομένου και λογισμικού στον χώρο της ψηφιακής οικονομίας και η υποστήριξη του Υπουργείου στον σχεδιασμό, κατάρτιση, υλοποίηση και παραλαβή μελετών και πρότυπων συστημάτων ανοιχτών τεχνολογιών που ενισχύουν την εθνική οικονομία. Το πλάνο περιλαμβάνει δραστηριότητες όπως διοργάνωση εργαστηρίων, συνεδρίων και ημερίδων και συνεργασία για δημιουργία εξειδικευμένων εφαρμογών ανοιχτού λογισμικού στον χώρο των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου.