Σε συνέχεια του τερματισμού του γεωγραφικού αποκλεισμού
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο κατέληξαν την Τρίτη, 29 Ιανουαρίου, σε προσωρινή συμφωνία επί των προτάσεων που είχε υποβάλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Δεκέμβριο του 2015 σχετικά με τις διαδικτυακές πωλήσεις αγαθών και την προμήθεια ψηφιακού περιεχομένου και υπηρεσιών.

Μετά τον κανονισμό για τον τερματισμό του αδικαιολόγητου γεωγραφικού αποκλεισμού, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ τον Δεκέμβριο του 2018, η νέα συμφωνία επί των κανόνων για τις ψηφιακές συμβάσεις αποτελεί την τελευταία απόδειξη του πώς η στρατηγική για την ψηφιακή ενιαία αγορά οδηγεί σε συγκεκριμένα οφέλη για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.

Ο Άντρους Άνσιπ, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής αρμόδιος για την ψηφιακή ενιαία αγορά, και η Βιέρα Γιούροβα, Επίτροπος αρμόδια για τη δικαιοσύνη, τους καταναλωτές και την ισότητα των φύλων, χαιρέτισαν την επίτευξη της συμφωνίας με την ακόλουθη δήλωση: «Εντέλει, η αύξηση της προσφοράς τόσο ψηφιακού περιεχομένου όσο και αγαθών σε ολόκληρη την Ευρώπη θα προσφέρει περισσότερες επιλογές σε ανταγωνιστικές τιμές για τους καταναλωτές, στοιχείο που αποτελεί τον βασικό σκοπό της ψηφιακής ενιαίας αγοράς».