Για την περαιτέρω ενίσχυση των εξαγωγών του ελληνικού οίνου
Ο Οργανισμός Enterprise Greece και ο Σύνδεσμος Ελληνικού Οίνου, επισφραγίζοντας την πολυετή τους συνεργασία, υπέγραψαν σύμφωνο συνεργασίας με στόχο τον κοινό σχεδιασμό δράσεων στο πλαίσιο μιας ενιαίας εξαγωγικής πολιτικής.

Η συνεργασία λαμβάνει υπόψη την εθνική στρατηγική στον τομέα του οίνου και βασίζεται σε τρία σημεία: Δημιουργία εικόνας αξίας για τον ελληνικό οίνο στις διεθνείς αγορές, προβολή των συγκριτικών πλεονεκτημάτων του ελληνικού κρασιού λόγω των γηγενών ποικιλιών και των ξεχωριστών terroirs της Ελλάδας, αυθεντικότητα του ελληνικού οίνου ως στοιχείο διεθνούς διαφοροποίησης. Στο πλαίσιο του σχεδίου θα συσταθεί ομάδα εργασίας η οποία θα προτείνει ετήσιο πρόγραμμα προβολής και θα επιδιώξει την εξασφάλιση επαρκούς χρηματοδότησης για την υλοποίησή του.