Τις υπογραφές τους σε συμφωνία συνεργασίας, με άμεσα ωφελούμενους τους νέους επιστήμονες και τους φοιτητές, έβαλαν οι διοικήσεις του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ) και του ΣΕΒ, σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε χθες στα γραφεία του Συνδέσμου.

Η συνεργασία περιλαμβάνει άμεσα υλοποιήσιμες πρωτοβουλίες και δράσεις σε 3+5 πυλώνες εκπαίδευσης, έρευνας και διασύνδεσης με την αγορά εργασίας, και αποσκοπεί στον εκσυγχρονισμό, την ενδυνάμωση και την αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας.

Ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΣΕΒ, Ευθύμιος Ο. Βιδάλης, δήλωσε: «Στη νέα εποχή της γνώσης και σε έναν κόσμο που αλλάζει, η συνεργασία των επιχειρήσεων με την ανώτατη εκπαίδευση και την έρευνα αποτελεί κρίσιμη προϋπόθεση για τη σύνδεση με την αγορά εργασίας, την επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού, την πράσινη μετάβαση, την αξιοποίηση της καινοτομίας στην παραγωγή. Η συνεργασία ΟΠΑ – ΣΕΒ δημιουργεί θετικά οφέλη σε φοιτητές, ερευνητές και επιχειρήσεις».