Η έρευνα πραγματοποιήθηκε την περίοδο 15/03/2012 έως 30/03/2012. Ο δείκτης επηρεάστηκε θετικά από την πολιτική συμφωνία που οδήγησε στην ψήφιση του δεύτερου μνημονίου, την ολοκλήρωση του PSI και τα μέτρα οικονομικής πολιτικής που συνοδεύουν το νέο μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα 2013–2015.

Ωστόσο, η τρέχουσα κατάσταση παραμένει δυσμενής και η οικονομία αναμένεται να επανέλθει σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2013. Το ποσοστό των CEOs που θεωρεί ότι η οικονομική κατάσταση της χώρας είναι δυσμενέστερη έναντι του περασμένου έτους παραμένει υψηλό (89%), ωστόσο είναι μειωμένο έναντι του προηγούμενου τριμήνου (96%).

Σημάδια αισιοδοξίας καταγράφονται και σχετικά με την τρέχουσα πορεία των επιχειρήσεων που διοικούν, με τον δείκτη να σημειώνει αύξηση στο πρώτο τρίμηνο του 2012 στις 53 μονάδες.