Συζητήσεις μεταξύ Αττικό Μετρό και ΕΕΚΤ
Στο πλαίσιο της 83ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης και με κύριο γνώμονα την ανάπτυξη της ψηφιακής εμπειρίας δημοτών και επισκεπτών στο μετρό της πόλης, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Αττικό Μετρό ΑΕ και ο Γενικός Διευθυντής της Ένωσης Εταιρειών Κινητής Τηλεφωνίας (ΕΕΚΤ) συζήτησαν επί της αρχής για την εγκατάσταση και λειτουργία σύγχρονων υποδομών κινητών επικοινωνιών στο μετρό της Θεσσαλονίκης όταν ξεκινήσει η λειτουργία του.

Στο πλαίσιο αυτό, όπως συμφώνησαν οι δυο πλευρές, θα ακολουθήσει συγκεκριμένο πλάνο ενεργειών, το οποίο θα επιτρέψει περαιτέρω επενδύσεις από την πλευρά των εταιρειών και τη συνεργασία από την πλευρά της Αττικό Μετρό, ώστε το τελικό αποτέλεσμα να είναι αδιάλειπτη επικοινωνία και υπερυψηλές ταχύτητες μετάδοσης δεδομένων.