Οι εταιρείες Sanofi-Aventis και Genzyme Hellas προχωρούν σε συγχώνευση, με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη.