Έτσι, προχώρησαν στη χάραξη συνεργειών που είναι αποδοτικές τόσο για τις ίδιες, όσο και για το διαφημιζόμενο. Το εγχείρημα ξεκίνησε από την ανάγκη επίτευξης οικονομιών κλίμακος, ωστόσο στην πορεία εξελίχθηκε σε κάτι πιο σημαντικό, αναδεικνύοντας μια ενδιαφέρουσα τάση, αυτή των συνεργειών, που σίγουρα θα έχει και συνέχεια. Η εποχή επιβάλλει τέτοιου είδους συνεργασίες, οι οποίες ωστόσο πρέπει να θέτουν εξαρχής συγκεκριμένους, ξεκάθαρους και αμοιβαία αποδεκτούς στόχους, ώστε να είναι και επιτυχημένες.

H επιτυχία του εγχειρήματος οδήγησε τις δύο εταιρείες σε περαιτέρω σκέψεις, που αφορούν σε μια πιο στενή στρατηγική συνεργασία, η οποία δεν σημαίνει αναγκαστικά και μετοχική σχέση. Προσωπική εκτίμηση είναι ότι η τάση αυτή αποτελεί μονόδρομο πλέον, ενώ είναι και ικανή συνθήκη για τη σταθεροποίηση των μεσαίων διαφημιστικών εταιρειών που σήμερα κλυδωνίζονται. Όπως δείχνουν τα πράγματα, οι τελευταίες θα έχουν τις μεγαλύτερες απώλειες στην κρίση, αφού τόσο οι μεγάλες, όσο και οι μικρές, έχουν περισσότερες δυνατότητες και ευελιξίες ώστε να την ξεπεράσουν. Αυτό είναι το ένα συμπέρασμα.

Το άλλο αφορά στο σύνολο της διαφημιστικής αγοράς, η οποία φαίνεται ότι παρά την ένταση της κρίσης δεν έχει κάνει ουσιαστικά βήματα συνεργασιών ή συγχωνεύσεων. Ότι έχει γίνει μέχρι σήμερα προς αυτή την κατεύθυνση είναι μάλλον η εξαίρεση στον κανόνα. Όσο η κρίση βαθαίνει – και όλα δείχνουν ότι αυτό θα συμβεί και τους επόμενους μήνες –, η ανάγκη συνεργασιών και συγχωνεύσεων θα επανέρχεται κάθε φορά και πιο επιτακτικά.

Καλό θα ήταν λοιπόν οι εμπλεκόμενοι να είναι έτοιμοι για το ενδεχόμενο αυτό, ώστε να προχωρήσουν προς αυτή την κατεύθυνση στρατηγικά, ρεαλιστικά και οργανωμένα. Διαφορετικά, θα αναγκαστούν να το κάνουν βίαια με οδυνηρές επιπτώσεις για τους ίδιους. Βασική όμως προϋπόθεση για να συμβεί αυτό είναι να προσγειωθούν στην πραγματικότητα, να αλλάξουν νοοτροπίες και να επενδύσουν στον ρεαλισμό και στη σύνεση.