Το πρόγραμμα Invisible Nation εγκαινίασαν η Novartis και η Global Heart Hub, με στόχο τη δημιουργία ενός παγκόσμιου δικτύου οργανώσεων ασθενών και άλλων φορέων της καρδιαγγειακής κοινότητας, με στόχο την εφαρμογή συστηματικών αλλαγών για την αντιμετώπιση της αθηροσκληρωτικής καρδιαγγειακής νόσου (ASCVD).

Στο πλαίσιο αυτό, η Global Heart Hub θα αρχίσει να συνεργάζεται με ομάδες ασθενών και φορείς της καρδιαγγειακής κοινότητας για να οριστικοποιήσει το σχέδιο δράσης και να εφαρμόσει ειδικές πρωτοβουλίες που έχουν σχεδιαστεί, ώστε να βοηθήσουν τις κυβερνήσεις και τα συστήματα υγείας να επιτύχουν τον στόχο για μείωση της καρδιαγγειακής θνησιμότητας κατά 25% έως το 2025.