Για το Εργαστήρι Ελευθέρων Σπουδών του ομίλου Antenna

Στο πλαίσιο αυτό οι σπουδαστές, εκπαιδευτικοί και απόφοιτοι του Εργαστηρίου θα έχουν δωρεάν πρόσβαση σε μια σειρά υπηρεσιών, όπως e-mail accounts, αποθηκευτικό χώρο στο Cloud 7GΒ, δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας μέσω online chat και με video conference. Επισημαίνεται ότι στο νέο ηλεκτρονικό τρόπο επικοινωνίας θα ενσωματωθούν όλες οι δραστηριότητες του Εργαστηρίου όπως οι εκδηλώσεις, το πρόγραμμα μαθημάτων και εξετάσεων, οι ανακοινώσεις και οι αγγελίες εργασίας.