Στη συμπερίληψη στηρίζεται η υποχρεωτική αξιολόγηση των κινδύνων και των ευκαιριών που σχετίζονται με την αποστολή και το επιχειρηματικό μοντέλο μιας επιχείρησης, σημείωσε η Μαρία Αλεξίου, Πρόεδρος του CSR Hellas, στο πλαίσιο του 1ου Athens ESG Forum, το οποίο διοργάνωσαν, στις 5 Ιουλίου, το περιοδικό Finance Pro και η Boussias, με την επιστημονική συνεργασία του CSR Hellas, υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών (ΕΕΤ), της Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών (ΕΘΕ) και του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ) και με την Τιμητική Υποστήριξη του Hellenic Alumni Association.

Σε πάνελ σχετικά με το κριτήριο S, η Μ. Αλεξίου παρατήρησε ότι το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο της ΕΕ εισηγείται και επιβάλλει την αναγνώριση δικαιωμάτων στους stakeholders μιας επιχείρησης στην ενημέρωση για τα ουσιώδη θέματα που τους αφορούν και τα οποία επηρεάζονται από την επιχειρηματική δραστηριότητα. Επιπλέον, ανέδειξε τη σημασία του κοινωνικού αντίκτυπου στην επόμενη μέρα.

«Η ωριμότητα των ελληνικών επιχειρήσεων να αντιμετωπίσουν και να αξιοποιήσουν το E, το S και το G ως εργαλείο στρατηγικής διαφοροποίησης και “επικράτησης” σε μια παγκόσμια αγορά, που αναγκαστικά θα αλλάξει, εστιαζόμενη σε περισσότερη αξία με λιγότερη κατανάλωση, είναι δεδομένη», υπογράμμισε.