Το βιβλίο «Συμπεριφορά καταναλωτή» αποσκοπεί αφ’ ενός στην παρουσίαση σύγχρονων προσεγγίσεων στη μελέτη της καταναλωτικής συμπεριφοράς και, αφ’ ετέρου, στην κάλυψη των ιδιαίτερων αναγκών των αναγνωστών, οι οποίοι έχουν ως κύριο αντικείμενο το Μάρκετινγκ.

Οι συγγραφείς έχουν δώσει ιδιαίτερη έμφαση στην εφαρμοσμένη θεώρηση της καταναλωτικής συμπεριφοράς και, ειδικότερα, στη σύνδεσή της με τη διοίκηση Μάρκετινγκ.

Το βιβλίο αυτό πραγματεύεται θέματα όπως τις θεμελιώδεις αρχές και έννοιες της συμπεριφοράς του καταναλωτή, τη διαδικασία λήψεως αγοραστικών αποφάσεων από τον καταναλωτή αλλά και τις αρχές και τις εμπειρικές μεθόδους τμηματοποίησης καταναλωτών.

Επιπλέον καταπιάνεται με τους σύγχρονους τρόπους ανάλυσης της καταναλωτικής συμπεριφοράς με βάση τα χαρακτηριστικά προϊόντων και υπηρεσιών και τις  εμπειρικές τεχνικές ανάλυσης καταναλωτικών αντιλήψεων.

Στο επίκεντρο της ανάλυσης του βιβλίου παραμένει η ικανοποίηση του καταναλωτή, η συμπεριφορά του καταναλωτή στο λιανικό εμπόριο, η συμπεριφορά του έναντι της καινοτομίας , αλλά και η προστασία του.

Το βιβλίο αποτελείται από δύο μέρη και εννιά κεφάλαια. Στο πρώτο μέρος παρουσιάζονται γενικά θέματα συμπεριφοράς καταναλωτή, ενώ στο δεύτερο μέρος παρουσιάζονται ειδικότερα θέματα συμπεριφοράς καταναλωτή. Αξίζει να σημειωθεί πως στο κεφάλαιο 9 εκτίθενται μελέτες περιπτώσεων (case studies) από την ελληνική πραγματικότητα.

Λίγα λόγια για τους συγγραφείς
O Γεώργιος Μπάλτας είναι Αναπληρωτής Καθηγητής Μάρκετινγκ στο Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΑΣΟΕΕ) και Διδάκτωρ Μάρκετινγκ του Warwick Business School. Διετέλεσε Λέκτωρ Μάρκετινγκ στο University of Warwick της Μεγάλης Βρετανίας. Διδάσκει, επίσης, στο MSc in Economic and Management Sciences του Mediterranean Agronomic Institute of Chania και είναι Σύμβουλος-Καθηγητής στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.
Η Πολίνα Παπασταθοπούλου είναι Λέκτορας Μάρκετινγκ στο Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι απόφοιτη του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται σε θέματα διοίκησης χαρτοφυλακίου προϊόντων/υπηρεσιών, καθώς και σε θέματα συμπεριφοράς καταναλωτή.

Τίτλος πρωτοτύπου: Συμπεριφορά καταναλωτή – Αρχές, Στρατηγικές, Εφαρμογές

Έκδοση: Rosili, 2011, Σελίδες: 248, Διαστάσεις: 17×24, Τιμή: €28,28 [www.businessbooks.gr]