Στις 26 Ιανουαρίου διεξήχθη το διαδικτυακό σεμινάριο «Sustainability Webinar» με θέμα τη βιωσιμότητα, στο πλαίσιο του 2ου Διαγωνισμού Καινοτομίας «Νουνού Idea Challenge Sustainability-Βιωσιμότητα». Πρόκειται για μια πρωτοβουλία της Friesland Campina Hellas-Νουνού, σε σύμπραξη με το Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας (ΕΒΕΟ) του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και τη συμβουλευτική εταιρεία μεταφοράς τεχνογνωσίας Break-Even Consulting.

Με επίκεντρο το ζήτημα της βιωσιμότητας, ομιλητές από την ακαδημαϊκή κοινότητα, αλλά και τον χώρο της βιομηχανίας, έθεσαν το ζήτημα της σύνδεσης της βιωσιμότητας με τον παραγωγικό ιστό της βιομηχανίας τροφίμων. Ειδικότερα, η Friesland Campina Hellas-Νουνού εκπροσωπήθηκε από τη Διευθύντρια Εφοδιαστικής Αλυσίδας, Βέλια Κουβέλη, τον Διευθυντή Ολικής Ποιότητας και Ασφάλειας Τροφίμων, Χρήστο Αποστολόπουλο, και τον Διευθυντή Εργοστασίου Πάτρας, Βασίλη Κυριακόπουλο, οι οποίοι ανέδειξαν τη δραστηριότητα της εταιρείας σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης. Κεντρικός εισηγητής του σεμιναρίου ήταν ο Gilles Tisserand, Sustainability Transformation Director της εταιρείας Tetra Pak.