To Daily Fax είχε την ευκαιρία να μιλήσει για το Forum αυτό, το περιεχόμενο και τους στόχους του με τον Μιχάλη Σπανό, Διευθύνων Εταίρο της Global Sustain.

Ποιοι είναι οι άξονες του φετινού Sustainability Forum 2015 και με ποιο σκεπτικό τους επιλέξατε;
Η πολυπλοκότητα της έννοιας «αειφορία» σε συνδυασμό με την έλλειψη ουσιαστικής γνώσης και αντίληψης γύρω από το θέμα, έχουν ως αποτέλεσμα την απραγία οργανισμών και την αδυναμία εξεύρεσης λύσεων σε προβλήματα που απασχολούν σε παγκόσμια κλίμακα. Με αυτό το σκεπτικό, στις 2 Οκτωβρίου η Global Sustain θα πραγματοποιήσει για τέταρτη συνεχή χρονιά το «Sustainability Forum 2015, a training, networking and professional development event», στις εγκαταστάσεις του OTEAcademy, στην Αθήνα. Πρόκειται για ένα πολυθεματικό εκπαιδευτικό forum μέσα από το οποίο οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν γνώση για σύγχρονα ζητήματα αειφορίας. Ενδεικτικά, μερικά από τα θέματα του φετινού Forum είναι η επιχειρηματική καινοτομία, οι υπεύθυνες επενδύσεις, η εξοικονόμηση ενέργειας και η ενεργειακή αποδοτικότητα, η κυκλική οικονομία, η αειφόρος παραγωγή και κατανάλωση, θέματα τα οποία συγκαταλέγονται στις παγκόσμιες τάσεις αειφορίας και απασχολούν ήδη έντονα τις επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως μεγέθους και τομέα.

Πιστεύετε ότι τα νέα παγκόσμια δεδομένα αειφορίας καθιστούν αναγκαίες νέες δεξιότητες;
Σαφέστατα. Υπό την πίεση των παγκόσμιων αλλαγών και λαμβάνοντας υπόψη τον πολυσύνθετο χαρακτήρα της αειφορίας, οι οργανισμοί και οι επιχειρήσεις καλούνται να ενημερωθούν, να καλλιεργήσουν στο εσωτερικό τους κουλτούρα αειφορίας, αλλά και να επιδείξουν νέες δεξιότητες προκειμένου να ανταπεξέλθουν στις προκλήσεις. Η στοχευμένη εκπαίδευση των στελεχών είναι σημαντική προκειμένου να «ξεκλειδώσουν» αναγκαίες ικανότητες και να υλοποιήσουν με επιτυχία στρατηγικές αειφορίας, ενόψει μάλιστα της de jure προσαρμογής της στρατηγικής κατεύθυνσης των οργανισμών.

Ποιος είναι ο ρόλος του Sustainability Forum σε αυτό;
Το Sustainability Forum είναι μια μοναδική πλατφόρμα ανταλλαγής εμπειρίας και γνώσης, καθώς κάθε χρόνο συμμετέχουν διεθνούς φήμης ομιλητές και ειδικοί σε θέματα αειφορίας. Ανάμεσα στα οφέλη που αποκομίζουν τα στελέχη που συμμετέχουν σε αυτό είναι η εξατομικευμένη εκπαίδευση, η κατανόηση εννοιών και δημιουργία γνώσης και ειδικών ικανοτήτων, καθώς και η δικτύωση με εκπροσώπους οργανισμών, σε Ελλάδα και εξωτερικό, που ασχολούνται με θέματα αειφορίας. Το Forum φέτος, όπως και κάθε χρόνο, θα αποτελείται από εξειδικευμένα workshops και συνεδρίες, όπου θα συμμετέχουν εκπρόσωποι από οργανισμούς όπως AHC Group, Berlin University, British Telecom, Cambridge University, GRI, LNE Group, Municipal Waste Europe, Principles for Responsible Investing, Schneider Electric και Unilever.

Σε ποιους απευθύνεται το Forum;
Απευθύνεται σε όλους τους επαγγελματίες που ασχολούνται με την αειφορία όπως υπεύθυνοι αειφορίας & ΕΚΕ, υπεύθυνοι ανθρώπινου δυναμικού, στελέχη μάρκετινγκ, ειδικοί επικοινωνίας και δημοσίων σχέσεων, περιβαλλοντολόγοι, μηχανικοί περιβάλλοντος, ειδικοί ποιότητας, μηχανικοί ΙΤ, νομικοί, επενδυτές, στελέχη MKO, φοιτητές κ.ά. Αξίζει να σημειωθεί ότι το Forum τα τελευταία τρία χρόνια έχει καθιερωθεί όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στο εξωτερικό, καθώς αυξανόμενες είναι οι συμμετοχές από ευρωπαϊκές χώρες, αλλά και από την Αμερική. Με δεδομένη την επιτυχημένη μέχρι τώρα πορεία του Sustainability Forum, αλλά και τις αυξημένες ανάγκες για υψηλού επιπέδου εκπαίδευση, προγραμματίζονται και άλλα events στις χώρες όπου υπάρχει παρουσία της Global Sustain.