Στις 3 Οκτωβρίου, με Χρυσό Χορηγό την Alpha Bank

Πρόκειται για ένα πολυθεματικό εκπαιδευτικό Forum, στο οποίο οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να ακούσουν και να έρθουν σε επαφή με ομιλητές και ειδικούς σε θέματα αειφορίας. Το Forum θα αποτελείται και φέτος από εξειδικευμένα εργαστήρια (workshops) που αποσκοπούν στη στοχευμένη κατάρτιση των συμμετεχόντων, αλλά και στη δικτύωσή τους με στελέχη ελληνικών και πολυεθνικών επιχειρήσεων και εκπροσώπων διεθνών οργανισμών. Χρυσός Χορηγός της εκδήλωσης είναι η Alpha Bank, Υποστηρικτές οι Gilead, Ευρωπαϊκή Πίστη, Swarovski, Manifest, Μπισκότα Παπαδοπούλου, Όμιλος Ξενοδοχείων Διβάνη, και Χορηγοί οι Κέντρο Βιώσιμης Επιχειρηματικότητας Εξέλιξη, Greenmind Advertising, Green Evolution, Think+, PressiousArvanitidis και AirFrance KLM.