Ολοκληρώθηκε το ScaleUp for Positive Impact, ένα πρόγραμμα ανάπτυξης για νεοφυείς επιχειρήσεις που δημιουργούν θετικό αντίκτυπο στην κοινωνία, αποτέλεσμα της συνεργασίας της Microsoft με την Endeavor Greece.

Κατά τη διάρκεια του εξάμηνου προγράμματος, το οποίο εστίασε στην ανάπτυξη startups με βάση την ταχύτητα και τη βιωσιμότητα, κάνοντας χρήση μεταξύ άλλων της τεχνητής νοημοσύνης, 15 συμμετέχουσες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται εντός και εκτός Ελλάδας, είχαν την ευκαιρία να εκτεθούν σε καινοτόμα εργαλεία και καλές πρακτικές και να συζητήσουν με ηγετικά στελέχη από τον χώρο της τεχνολογίας τις ευκαιρίες, προκλήσεις και στρατηγικές που μπορούν να εφαρμοστούν σε διαφορετικά στάδια ωρίμανσης κάθε επιχείρησης.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία αποτελεί μέρος της διεθνούς πρωτοβουλίας της Microsoft, Entrepreneurship for Positive Impact, που εντάσσεται στο Microsoft For StartUps Founders Hub.