Με στόχο την ανάπτυξη στην αγορά B2B

Ενώνοντας τις δυνάμεις τους, οι δύο οργανισμοί μπορούν να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις να αναπτύξουν στενότερες και πιο αποδοτικές σχέσεις με τους πελάτες τους, μέσα από τη χρήση ανάλυσης δεδομένων. Αυτή η στρατηγική σχέση θα οδηγήσει στη συνεργασία για την από κοινού δημιουργία λύσεων και υπηρεσιών. Ο Mark Weinberger, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΥ παγκοσμίως, σχολίασε: «Πρόκειται για μια ισχυρή σχέση συνεργασίας. Οι εξελίξεις στην τεχνολογία και στην ανάλυση δεδομένων έχουν μεταμορφώσει τον τρόπο που λειτουργούν οι επιχειρήσεις. Η ΕΥ σε συνεργασία με το LinkedIn, θα προσφέρουν στις επιχειρήσεις καινοτόμα εργαλεία για να ανταποκριθούν με επιτυχία σε αυτές τις νέες συνθήκες».