Στη σύναψη στρατηγικής συνεργασίας προχωρούν η BlueFuel και η ισπανική Scale Gas, θυγατρική της Enagas, με σκοπό την κατασκευή των πρώτων πρατηρίων υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) ως καυσίμου κίνησης στην Ελλάδα.

Στο πλαίσιο αυτό, η Scale Gas θα συμβάλλει με την τεχνογνωσία της στην εγκατάσταση και συντήρηση αντίστοιχων υποδομών, αποκτώντας, παράλληλα, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση, απευθείας παρουσία και στην ελληνική αγορά. Μέσω του δικτύου πρατηρίων Ελίν, η BlueFuel θα ξεκινήσει τους ανεφοδιασμούς με φυσικό αέριο, τόσο σε υγροποιημένη (LNG), όσο και σε συμπιεσμένη μορφή (CNG), στις αρχές του 2022.